نظرات والدین مراجعین در خصوص برنامه های توانبخشی شنیداری مجازی نوایش

نظرات والدین مراجعین در خصوص برنامه های توانبخشی شنیداری مجازی نوایش

                                             نظرات والدین مراجعین در خصوص برنامه های توانبخشی شنیداری مجازی نوایش

والدین گرامی که علاقمند به ارسال نظرات خود می باشند، میتوانند ابتدا در سامانه ثبت نام کرده و نظرات خود را به درمانگر ارسال کرده تا در سایت قرار داده شود.

 ملینا کیانمهر

برای مشاهده فیلم نظر مادر کودک ناشنوای کاشت حلزون شده ملینا کیانمهر (متولد: 95/4/8 ، تاریخ کاشت حلزون شنوایی : 96/11/15) درباره برنامه های توانبخشی اینجا کلیک کرده سپس در صفحه بعدی بر روی قسمت دریافت لینک دانلود کلیک کنید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ایلمان صفری

برای مشاهده فیلم نظر مادر کودک ناشنوای کاشت حلزون شده ایلمان صفری (متولد: 94/3/20 ، تاریخ کاشت حلزون شنوایی : 96/9/13) درباره برنامه های توانبخشی اینجا کلیک کنید، سپس در صفحه بعدی بر روی قسمت دریافت لینک دانلود کلیک کنید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حسنا کر

برای مشاهده فیلم نظر پدر کودک ناشنوای کاشت حلزون شده حسنا کر (متولد: 89/6/17 ، تاریخ کاشت حلزون شنوایی : 96/11/25) درباره برنامه های توانبخشی اینجا کلیک کنید، سپس در صفحه بعدی بر روی قسمت دریافت لینک دانلود کلیک کنید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ملینا نارویی

برای مشاهده فیلم نظر مادر کودک ناشنوای کاشت حلزون شده ملینا نارویی (متولد: 94/11/18 ، تاریخ کاشت حلزون شنوایی : 96/9/7) درباره برنامه های توانبخشی اینجا کلیک کنید، سپس در صفحه بعدی بر روی قسمت دریافت لینک دانلود کلیک کنید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------