نرم افزارهای مورد نیاز

 نرم افزارهای مورد نیاز

بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه مراجعین سامانه توانبخشی شنیداری مجازی نوایش در سراسر کشور برای سهولت امر و استفاده بهینه از سامانه مذکور علی الخصوص جلسات توانبخشی زنده (آنلاین) می توانند آخرين نسخه نرم افزارهای مورد نیاز را در قسمت پنل شخصی خود مشاهده و دانلود کنند.